HYBRID TESTIMONY: DỰ ÁN ĐỈNH VÀ NHỮNG MẢNG MÀU GIAO THOA

Ở Square Group, “hybrid” không thể là lý thuyết. Đó thực sự là chiến lược, được hiện thực hóa qua từng dự án, trong đó ranh giới giữa các kênh truyền thông “cổ truyền” hay mới lạ, trong hay ngoài được “giao thoa” một cách đầy chủ đích. Cũng thật trùng hợp khi mỗi công ty đều mang một sắc màu riêng biệt, và khi bước vào hành trình “hybrid”, từng dự án hybrid như được trải nghiệm qua một lăng kính vạn hoa.